09. Kalkulator (if)

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj pierwszą liczbę","");
  var y = prompt("Podaj drugą liczbę","");
  var dzialanie = prompt("wybierz działanie\nd - dodawanie\no - odejmowanie\nm - mnożenie\ndd - dzielenie","");
  
  if(dzialanie == "d"){
    var tmp = parseInt(x)+parseInt(y);
    document.write (x + " + " + y + " = " + tmp);
  }
  if(dzialanie == "o"){
    var tmp = parseInt(x)-parseInt(y);
    document.write (x + " - " + y + " = " + tmp);
  }
  if(dzialanie == "m"){
    var tmp = parseInt(x)*parseInt(y);
    document.write (x + " * " + y + " = " + tmp);
  }
  if(dzialanie == "dd"){
    var tmp = parseInt(x)/parseInt(y);
    document.write (x + " / " + y + " = " + tmp);
  }
</script>
    
wynik