06c. Kolor - bezpieczna paleta HTML

Poniższa tabelka z paletą bezpiecznych barw HTML została wykonana automatycznie przy użyciu JavaScript

<script>
  var k = ['00','33','66','99','CC','FF'];
  for(var r=0; r<k.length; r++)
    for(var g=0; g<k.length; g++)
      for(var b=0; b<k.length; b++){
        document.write('<div style="height:100px;width:100px;float:left;background:#'
        +k[r]+k[g]+k[b]+'">
        <p style="background:rgba(0,0,0,.5);color:white;padding:5px;">#'
        +k[r]+k[g]+k[b]+
        '</p></div>');
        if(b==5)
          document.write('<div style="clear:both"></div>');
      }
</script>