13. Menu pionowe

HTML i CSS Wynik
Struktura startowa
<ul>
  <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
  <li>
   <a href="#">Opcja 2</a>
   <ul>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
   </ul>
  <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
</ul>
etap pierwszy - ukrycie podmenu
<ul>
  <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
  <li>
   <a href="#">Opcja 2</a>
   <ul>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
   </ul>
  <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
</ul>

<style>
  ul > li > ul {display:none}
</style>
etap drugi - ukrycie kropek i wyłączenie marginesów i dopełnień (padding)
<ul>
  <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
  <li>
   <a href="#">Opcja 2</a>
   <ul>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
   </ul>
  <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
</ul>

<style>

ul > li > ul {
  display:none
}
ul {
  list-style:none;
  padding:0;
  margin:0;
  position:relative;
}
</style>
etap trzeci - ostylowanie menu pierwszego poziomu
<ul>
  <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
  <li>
   <a href="#">Opcja 2</a>
   <ul>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
   </ul>
  <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
</ul>

<style>
ul > li > ul {
  display:none
}
ul {
  list-style:none;
  padding:0;
  margin:0;
  border:3px solid grey;
  position:relative;
}
ul > li {
  background:yellow;
  border-bottom:3px solid grey;
  margin:0;
  padding:0;
}  
ul > li:last-child {
  border-bottom:none;
}
</style>
etap czwarty - ostylowanie hiperłączy pierwszego poziomu
<ul>
  <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
  <li>
   <a href="#">Opcja 2</a>
   <ul>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
   </ul>
  <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
</ul>

<style>
ul > li > ul {
  display:none
}
ul {
  list-style:none;
  padding:0;
  margin:0;
  border:3px solid grey;
  position:relative;
}
ul > li {
  background:yellow;
  border-bottom:3px solid grey;
  margin:0;
  padding:0;
}  
ul > li:last-child {
  border-bottom:none;
}
ul > li > a{
    color:grey;
    text-decoration:none;
    text-transform:uppercase;
    font-size:18px;
    padding:10px;
    display:block;
  }
ul > li > a:hover{
  color:yellow;
  background:grey;
}
</style>
etap piąty - pokazanie drugiego poziomu menu
<ul>
  <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
  <li>
   <a href="#">Opcja 2</a>
   <ul>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
   </ul>
  <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
</ul>

<style>
ul > li > ul {
  display:none
}
ul {
  list-style:none;
  padding:0;
  margin:0;
  border:3px solid grey;
  position:relative;
}
ul > li {
  background:yellow;
  border-bottom:3px solid grey;
  margin:0;
  padding:0;
}  
ul > li:last-child {
  border-bottom:none;
}
ul > li > a{
    color:grey;
    text-decoration:none;
    text-transform:uppercase;
    font-size:18px;
    padding:10px;
    display:block;
  }
ul > li > a:hover{
  color:yellow;
  background:grey;
}
ul > li:hover > ul {
  display:block;
  position:absolute;
  left:80px;
  bottom:0;
  width:200px;
}
</style>
etap szósty - ostylowanie drugiego poziomu menu
<ul>
  <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
  <li>
   <a href="#">Opcja 2</a>
   <ul>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
     <li><a href="#">Opcja 2.1</a></li>
   </ul>
  <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
</ul>

<style>
ul > li > ul {
  display:none
}
ul {
  list-style:none;
  padding:0;
  margin:0;
  border:3px solid grey;
  position:relative;
}
ul > li {
  background:yellow;
  border-bottom:3px solid grey;
  margin:0;
  padding:0;
}  
ul > li:last-child {
  border-bottom:none;
}
ul > li > a{
    color:grey;
    text-decoration:none;
    text-transform:uppercase;
    font-size:18px;
    padding:10px;
    display:block;
  }
ul > li > a:hover{
  color:yellow;
  background:grey;
}
ul > li:hover > ul {
  display:block;
  position:absolute;
  left:80px;
  bottom:0;
  width:200px;
}
ul > li:hover > ul > li{
  background:grey;
}
ul > li:hover > ul > li > a{
  color: yellow;
  padding:10px;
  display:block;
  text-decoration:none;
  text-transform:uppercase;
}
ul > li:hover > ul > li > a:hover{
  color: grey;
  background:yellow;
}
</style>