11b. position: fixed

Kod HTML i CSS Wynik działania
position: fixed
<style>
  #demo1{
    position: fixed;
    border:1px solid blue
  }
<style>
<div id="demo1">
  Zawartość DIV id="demo1"<br />
  pozycjonowanie absolutne
</div>
Zawartość DIV id="demo1"
pozycjonowanie fixed (stałe / ustalone)
position: fixed - wpisujemy wartości left i top
<style>
  #demo2{
    position: fixed;
    border:1px solid red;
    top: 20px;
    left: 30px;
  }
<style>
<div id="demo2">
  Zawartość DIV id="demo2"<br />
  pozycjonowanie absolutne
</div>
Zawartość DIV id="demo2"
pozycjonowanie fixed (stałe / ustalone)