09. Sprawdzenie parzystości v4

Skrypt
<script type="text/javascript">
    var x = prompt("Podaj liczbę","");
    document.write(""+x+" jest liczbą "+ ((x%2)? "nieparzystą" : "parzystą"));
</script>
        
Wynik