10. Pętla for - przykłady

JavascriptWynik

Wypisanie cyfr 0 .. 9

<script>
  for (i = 0; i < 10; ++i)
    document.write(i);
</script>

Wypisanie liczb parzystych

<script>
  for (i = 0; i < 10; ++i){
    if(!(i%2) )
      document.write(i);
  }
</script>

Wypisanie liczb nieparzystych

<script>
  for (i = 0; i < 10; ++i){
    if( i%2 )
      document.write(i);
  }
</script>

Wypisanie wszystkich dzielników liczby 128

<script>
  var liczba = 128
  for (i = liczba; i > 0; --i){
    if( !(liczba%i) )
      document.write(i+'<br />');
  }
</script>

Użycie instrukcji continue (co 3 liczba nie będzie się wyświetlać)

<script>
  for (i = 0; i < 20; ++i){
    if( !(i%3) )
      continue;
    document.write(i+'<br />');
  }
</script>

Użycie instrukcji break,aby zakończyć pętlę

<script>
  for (i = 0; ; ++i){
    if( i%10 == 0 )
      document.write('<br />');
    document.write(i+', ')
    if( i == 200)
      break;
  }
</script>