15b. Obiekt document

JS Wynik działania
1. title

<script>
  document.write(document.title);
</script>
2. location

<script>
  document.write(document.location);
</script>
3. lastMotified

<script>
  document.write(document.lastMotified);
</script>
4. referrer

<script>
  document.write(document.referrer);
</script>
5. bgcolor

<script>
  document.write(document.bgcolor);
</script>
6. fgcolor

<script>
  document.write(document.fgcolor);
</script>
7. linkcolor

<script>
  document.write(document.linkcolor);
</script>
8. vlinkcolor

<script>
  document.write(document.vlinkcolor);
</script>
9. alinkcolor

<script>
  document.write(document.alinkcolor);
</script>
10. form[]

<script>
  document.write(document.forms[]);
</script>
11. form.length

<script>
  document.write(document.forms.length);
</script>
12. links[]

<script>
  document.write(document.links[]);
</script>
13. links.length

<script>
  document.write(document.links.length);
</script>
14. anchors[]

<script>
  document.write(document.anchors[]);
</script>
14. anchors.length

<script>
  document.write(document.anchors.length);
</script>