15a. Obiekt Date

JS Wynik działania
1. Pobranie bieżącej daty i czasu (lokalnego).
Na tym obiekcie będziemy opierali resztę skryptów.

<script>
  var d = new Date(Date.now());
  document.write(d);
</script>
2. getDate

<script>
  document.write(d.getDate());
</script>
2. getDay

<script>
  document.write(d.getDay());
</script>
3. getFullYear

<script>
  document.write(d.getFullYear());
</script>
4. getHours

<script>
  document.write(d.getHours());
</script>
5. getMilliseconds

<script>
  document.write(d.getMilliseconds());
</script>
6. getSecounds

<script>
  document.write(d.getSeconds());
</script>
7. getTime

<script>
  document.write(d.getTime());
</script>
8. getTimezoneOffset

<script>
  document.write(d.getTimezoneOffset());
</script>
9. getUTCHours

<script>
  document.write(d.getUTCHours());
</script>
10. now

<script>
  document.write(Date.now());
</script>
11. parse

<script>
  document.write(Date.parse('2018-11-12'));
</script>
11. parse

<script>
  var d1 = new Date('2018-11-12');
  document.write(Date.parse('2018-11-12')+'<br />');
  document.write(d1.toDateString());
</script>
11a. parse

<script>
  var d1 = new Date('11/12/2018');
  document.write(Date.parse('11/12/2018')+'<br />');
  document.write(d1.toDateString());
</script>
11b. parse

<script>
  document.write(Date.parse('november 12, 2018'));
</script>
12. toDateString

<script>
  document.write(d.toDateString());
</script>
13. toISOString

<script>
  document.write(d.toISOString());
</script>
14. toJSON

<script>
  document.write(d.toJSON());
</script>
15.
toLocaleDateString
toLocateTimeString
toLocateString

<script>
  document.write(d.toLocaleDateString()+'<br />');
  document.write(d.toLocaleTimeString()+'<br />');
  document.write(d.toLocaleString()+'<br />');
</script>
16. sprawdzamy jaki dzień tygodnia był w Sylwestra 2000 r.
Używamy metod setXxxxxx()

<script>
  var dd = new Date();
  dd.setDate(31);
  dd.setMonth(11);
  dd.setFullYear(2000);
  var dni_tygodnia = [
   'Niedziela',
   'Poniedziałek',
   'Wtorek',
   'Środa',
   'Czwartek',
   'Piątek',
   'Sobota'
   ];
  document.write('Sylwester w roku 2000 wypadł w '+dni_tygodnia[dd.getDay()]);
</script>