13. Funkcje

JS Wynik działania
[1] wypisywanie 1..10
<script>
  function wypisz1_10(){
   for(i=1; i<=10; i++)
     document.write(i+' ');
  }   
  wypisz1_10();
</script>
[2] wypisywanie 1..wartosc podawana w parametrze (6)
<script>
  function wypisz1_(a){
   for(i=1; i<=a; i++)
     document.write(i+' ');
  }  
  wypisz1_(6);
</script>
[3] wypisywanie cyfr - obie wartości podane w parametrze
<script>
  function wypisz(a,b){
   for(i=a; i<=b; i++)
     document.write(i+' ');
  }  
  wypisz(3,10);
</script>
[4] wypisywanie cyfr - obie wartości podane w parametrze
Jeżeli użytkownik poda liczby najpierw większą potem mniejszą
to wyświetlamy od większej do mniejszej
<script>
  function wypisz(a,b){
   var i=a;
   while(i!=b){
     document.write(i+' ');
     if(a<b)
      i++;
     else
      i--;
   }
   document.write(i+' ');
  }
  wypisz(3,10);
  document.write('<br />');
  wypisz(10,3);
  document.write('<br />');
  wypisz(10,10);
</script>
[5] Zwracanie wartości (suma liczb)
<script>
  function dodaj(a,b){
   return a+b;
  }
  var pierwsza_liczba = 10;
  var druga_liczba = 23;
  var suma = dodaj(pierwsza_liczba, druga_liczba);
  document.write(pierwsza_liczba +' + '+ druga_liczba + ' = '+ suma );
</script>
[6] Zwracanie wartości - większa liczba
<script>
  function wieksza(a,b){
   if (a>b) return a;
   if (b>a) return b;
   if (a==b) return 'równe';
  }
  var p = 4;
  var d = 5;
  
  var spr = wieksza(p,d);
  if (spr == 'równe')
   document.write('liczby '+ p + ', ' + d +' są równe');
  else
   document.write('z liczb ' + p + ', ' + d +' większą jest ' + spr);
  
  document.write('<br />');
  p = 10; 
  d = 10;  
  spr = wieksza(p,d);
  if (spr == 'równe')
   document.write('liczby '+ p + ', ' + d +' są równe');
  else
   document.write('z liczb ' + p + ', ' + d +' większą jest ' + spr);
</script>