11. Pętla while

JS Wynik działania
Użycie pętli while
<script>
  var x=1;
  while(x<100){
    if( x%5 == 0){
      document.write(x+', ');
    }
    ++x;
  }
</script>
Użycie pętli while
(inny sposób)
<script>
  var x=1;
  while(x<100){
    document.write((x%5)?'':x+', ');
    ++x;
  }
</script>
Użycie break w pętli while
<script>
  var x=1;
  while(x<100){
    if( x%5 == 0){
      document.write(x+', ');
    }
    if(x>74) break;
    ++x;
  }
</script>
Użycie continue w pętli while
dzielniki liczby 10 nie będą wyświetlane
<script>
  var x=1;
  while(x<100){
    if(x%10 == 0){
      ++x;
      continue;
    }
    if( x%5 == 0){
      document.write(x+', ');
    }
    ++x;            
  }
</script>
Dzielniki liczby 10 będą
wyświetlane pogrubioną czcionką
<script>
  var x=1;
  while(x<100){
    if( x%5 == 0){
      if( x%10 ==0){
        document.write('<b>'+x+'</b>, ');
      }else{
        document.write(x+', ');
      }
    }
    ++x;            
  }
</script>
Dzielniki liczby 10 będą
wyświetlane pogrubioną czcionką
(inny sposób)
<script>
  var x=1;
  while(x<100){
    if( x%5 == 0){
      document.write(((x%10)?'':'<b>')+x+((x%10)?'':'</b>')+', ');
    }
    ++x;            
  }
</script>