09. Kalkulator (switch)

Skrypt

<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj pierwszą liczbę","");
  var y = prompt("Podaj drugą liczbę","");
  var dzialanie = prompt("wybierz działanie\nd - dodawanie\no - odejmowanie\nm - mnożenie\ndd - dzielenie","");
  
  x = parseInt(x);
  y = parseInt(y);
  var tmp = null;
  var tmp_d = null;
  switch(dzialanie){
    case "d" : tmp = x + y; tmp_d = ' + '; break;
    case "m" : tmp = x * y; tmp_d = ' * '; break;
    case "o" : tmp = x - y; tmp_d = ' - '; break;
    case "dd" : tmp = x / y; tmp_d = ' / '; break;
  }
  document.write(x + tmp_d + y + " = " + tmp );
</script>
    

Wynik działania