09. Sprawdzenie parzystości v3

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj liczbę","");
  var tmp = (x%2)? "nieparzysta" : "parzysta";
    document.write(""+x+" jest liczbą "+tmp);
</script>
    
Wynik