09. Sprawdzenie parzystości v2

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj liczbę","");
  if(x%2){
    document.write(""+x+" jest liczbą nieparzystą");
  }else{
    document.write(""+x+" jest liczbą parzystą");
  }
</script>
    
Wynik