08. Operatory przypisania, porówniania i logiczne

Operatory przypisania

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynikopis
= a = b a = b
+= a += b a = a + b
-= a -= b a = a - b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b
%= a %= b a = a % b
^= a ^= b
a = a ^ b
|= a |= b
a = a | b
&= a &= b
a = a & b
<<= a <<= b
a = a << b
>>= a >>= b
a = a >> b
>>>= a >>>= b
a = a >>> b

Operatory inkrementacji i dekrementacji

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaSkryptWynik

++

a++

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = a++");

b = a++;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Postinkrementacja

++

++a

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = ++a");

b = ++a;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Preinkrementacja

--

--a

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = --a");

b = --a;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Predekrementacja

--

a--

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = a--");

b = a--;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Postdekrementacja

Operatory logiczne

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynik

!

!a

&&

a && b

||

a || b