CSS

Nazwa koloruHEXKolor
AliceBlue  #F0F8FF  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Aqua  #00FFFF  
Aquamarine  #7FFFD4  
Azure  #F0FFFF  
Beige  #F5F5DC  
Bisque  #FFE4C4  
Black  #000000  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
Blue  #0000FF  
BlueViolet  #8A2BE2  
Brown  #A52A2A  
BurlyWood  #DEB887  
CadetBlue  #5F9EA0  
Chartreuse  #7FFF00  
Chocolate  #D2691E  
Coral  #FF7F50  
CornflowerBlue  #6495ED  
Cornsilk  #FFF8DC  
Crimson  #DC143C  
Cyan  #00FFFF  
DarkBlue  #00008B  
DarkCyan  #008B8B  
DarkGoldenRod  #B8860B  
DarkGray  #A9A9A9  
DarkGrey  #A9A9A9  
DarkGreen  #006400  
DarkKhaki  #BDB76B  
DarkMagenta  #8B008B  
DarkOliveGreen  #556B2F  
DarkOrange  #FF8C00  
DarkOrchid  #9932CC  
DarkRed  #8B0000  
DarkSalmon  #E9967A  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
DarkSlateBlue  #483D8B  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
DarkSlateGrey  #2F4F4F  
DarkTurquoise  #00CED1  
DarkViolet  #9400D3  
DeepPink  #FF1493  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DimGray  #696969  
DimGrey  #696969  
DodgerBlue  #1E90FF  
FireBrick  #B22222  
FloralWhite  #FFFAF0  
ForestGreen  #228B22  
Fuchsia  #FF00FF  
Gainsboro  #DCDCDC  
GhostWhite  #F8F8FF  
Gold  #FFD700  
GoldenRod  #DAA520  
Gray  #808080  
Grey  #808080  
Green  #008000  
GreenYellow  #ADFF2F  
HoneyDew  #F0FFF0  
HotPink  #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C  
Indigo   #4B0082  
Ivory  #FFFFF0  
Khaki  #F0E68C  
Lavender  #E6E6FA  
LavenderBlush  #FFF0F5  
LawnGreen  #7CFC00  
LemonChiffon  #FFFACD  
LightBlue  #ADD8E6  
LightCoral  #F08080  
LightCyan  #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
LightGray  #D3D3D3  
LightGrey  #D3D3D3  
LightGreen  #90EE90  
LightPink  #FFB6C1  
LightSalmon  #FFA07A  
LightSeaGreen  #20B2AA  
LightSkyBlue  #87CEFA  
LightSlateGray  #778899  
LightSlateGrey  #778899  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
LightYellow  #FFFFE0  
Lime  #00FF00  
LimeGreen  #32CD32  
Linen  #FAF0E6  
Magenta  #FF00FF  
Maroon  #800000  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
MediumBlue  #0000CD  
MediumOrchid  #BA55D3  
MediumPurple  #9370DB  
MediumSeaGreen  #3CB371  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
MediumTurquoise  #48D1CC  
MediumVioletRed  #C71585  
MidnightBlue  #191970  
MintCream  #F5FFFA  
MistyRose  #FFE4E1  
Moccasin  #FFE4B5  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Navy  #000080  
OldLace  #FDF5E6  
Olive  #808000  
OliveDrab  #6B8E23  
Orange  #FFA500  
OrangeRed  #FF4500  
Orchid  #DA70D6  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
PaleGreen  #98FB98  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
PaleVioletRed  #DB7093  
PapayaWhip  #FFEFD5  
PeachPuff  #FFDAB9  
Peru  #CD853F  
Pink  #FFC0CB  
Plum  #DDA0DD  
PowderBlue  #B0E0E6  
Purple  #800080  
RebeccaPurple  #663399  
Red  #FF0000  
RosyBrown  #BC8F8F  
RoyalBlue  #4169E1  
SaddleBrown  #8B4513  
Salmon  #FA8072  
SandyBrown  #F4A460  
SeaGreen  #2E8B57  
SeaShell  #FFF5EE  
Sienna  #A0522D  
Silver  #C0C0C0  
SkyBlue  #87CEEB  
SlateBlue  #6A5ACD  
SlateGray  #708090  
SlateGrey  #708090  
Snow  #FFFAFA  
SpringGreen  #00FF7F  
SteelBlue  #4682B4  
Tan  #D2B48C  
Teal  #008080  
Thistle  #D8BFD8  
Tomato  #FF6347  
Turquoise  #40E0D0  
Violet  #EE82EE  
Wheat  #F5DEB3  
White  #FFFFFF  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
Yellow  #FFFF00  
YellowGreen  #9ACD32  

Tabela została skopionawa ze strony https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

CSS Wynik działania
Określenie koloru poprzez nazwę
p{
  background-color:yellow;
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez wartości hex
p{
  background-color:#ffff00;
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości rgb
p{
  background-color:rgb(255,255,0);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości rgba (nieprzezroczystość)
p{
  background-color:rgba(255,255,0,1);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości rgba (brak przezroczystości)
p{
  background-color:rgba(255,255,0,1);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości rgba (półprzezroczystość)
p{
  background-color:rgba(255,255,0,.5);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości rgba (pełna przezroczystość)
p{
  background-color:rgba(255,255,0,0);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości hsl
p{
  background-color:hsl(60,100%,50%);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości hsla (brak przezroczystości)
p{
  background-color:hsla(60,100%,50%,1);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości hsla (półprzezroczystość)
p{
  background-color:hsla(60,100%,50%,.5);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Określenie koloru poprzez określenie wartości hsla (pełna przezroczystości)
p{
  background-color:hsla(60,100%,50%,0);
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

Poniższa tabelka z paletą bezpiecznych barw HTML została wykonana automatycznie przy użyciu JavaScript

<script>
  var k = ['00','33','66','99','CC','FF'];
  for(var r=0; r<k.length; r++)
    for(var g=0; g<k.length; g++)
      for(var b=0; b<k.length; b++){
        document.write('<div style="height:100px;width:100px;float:left;background:#'
        +k[r]+k[g]+k[b]+'">
        <p style="background:rgba(0,0,0,.5);color:white;padding:5px;">#'
        +k[r]+k[g]+k[b]+
        '</p></div>');
        if(b==5)
          document.write('<div style="clear:both"></div>');
      }
</script>

 

Tęcza

<script>
  for(var h=0; h<=360; h++)
    document.write('<div style="height:5px;width:100%;float:left;background:hsl('+h+',100%,50%)"></div>');
</script>

 

Wszystkie odcienie koloru

Wszystie odcienie koloru
<script>
  for(var s=0; s<=100; s++)
    document.write('<div style="height:10px;width:100%;float:left;background:hsl(0,'+s+'%,50%)"></div>');
</script>

 

Wszystkie jasności koloru

<script>
  for(var l=0; l<=100; l++)
    document.write('<div style="height:10px;width:100%;float:left;background:hsl(0,100%,'+l+'%)"></div>');
</script>

CSS Wynik działania
Określenie koloru tła nazwą

div{
  background-color:yellow;
  height:180px;
  width:460px;   
}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.
Określenie koloru tła heksadecymalnie

div{
  background-color:#FF00FF;
  height:180px;
  width:460px;   
}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.
Określenie koloru tła rgb

div{
  background-color:rgb(0,128,128);
  height:180px;
  width:280px;   
}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.
Określenie koloru tła hsl

div{
  background-color:hsl(50,100%,50%);
  height:180px;
  width:280px;   
}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.
Określenie koloru tła rgba. Tło wewnętrznego div'a nie jest przezroczyste

.div1{
  background-color:red;
  height:180px;
  width:260px;
  padding:10px;
} 
.div2{
  background-color:rgba(50,50,128,1);
  height:160px;
}
div wewnętrzny
Określenie koloru tła rgba. Tło wewnętrznego div'a jest półprzezroczyste

.div1{
  background-color:red;
  height:180px;
  width:260px;
  padding:10px;
} 
.div2{
  background-color:rgba(50,50,128,.5);
  height:160px;
}
div wewnętrzny
Określenie koloru tła rgba. Tło wewnętrznego div'a jest w pełni przezroczyste

.div1{
  background-color:red;
  height:180px;
  width:260px;
  padding:10px;
} 
.div2{
  background-color:rgba(50,50,128,0);
  height:160px;
}
div wewnętrzny

CSS Wynik działania
Obraz wykorzystywany jako tło
Określenie obrazu tła

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-repeat:repeat
domyślne działanie

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-repeat:repeat;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-repeat:repeat-x

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-repeat:repeat-x;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-repeat:repeat-y

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-repeat:repeat-y;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-repeat:no-repeat

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-repeat:no-repeat;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-repeat: space

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-repeat:space;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-repeat: round

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-repeat:round;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-attachment:scroll
domyślne działanie

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-attachment:scroll
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-attachment:fixed

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-attachment:fixed
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-position:left top
domyślna wartość. Na potrzeby przykładu nie będziemy powtarzać tła

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-position:top left;
  background-repeat:no-repeat;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-position:top right
domyślna wartość. Na potrzeby przykładu nie będziemy powtarzać tła

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-position:top right;
  background-repeat:no-repeat;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
Wszystkie określenia położenia
 • background-position: top left
 • background-position: top center
 • background-position: top right
 • background-position: center left
 • background-position: center center
 • background-position: center right
 • background-position: bottom left
 • background-position: bottom center
 • background-position: bottom right
background-position wartości liczbowe
domyślna wartość. Na potrzeby przykładu nie będziemy powtarzać tła

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-position:20px 20px;
  background-repeat:no-repeat;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
background-position wartości liczbowe
Na potrzeby przykładu nie będziemy powtarzać tła

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-position:-20px -20px;
  background-repeat:no-repeat;
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
 
Teraz pokażę, że pozycja początkowa ma wpływ na powtarzanie tła

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-position:25px 25px;  
  height:180px;
  width:460px;
  border:1px solid black;
}
Div ze zmienioną pozycją tła
 
Div bez zmienionej pozycji tła (dla porównania)
 
background-size : wartości liczbowe - 2 wartości

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-size:200px 30px
  height:180px;
  width:460px;  
  border:1px solid black;
}
 
background-size : wartości liczbowe - jedna wartość

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-size:200px
  height:180px;
  width:460px;  
  border:1px solid black;
}
 
background-size: wartości procentowe - dwie wartości

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-size:50% 30%
  height:180px;
  width:460px;  
  border:1px solid black;
}
 
background-size: wartości procentowe - jedna wartość

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-size:80%
  height:180px;
  width:460px;  
  border:1px solid black;
}
 
background-size : cover (przykrycie całego obszaru obrazem. Obraz zostanie rozciągnięty i przycięty)

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-size:cover
  height:180px;
  width:460px;  
  border:1px solid black;
}
 
background-size : contain (przykrycie całego obszaru obrazem. Obraz zostanie rozciągnięty na wysokość w taki sposób, aby na pewno był widoczny w całości)

div{
  background-image:url("/images/artykuly/obr/tile.jpg");
  background-size:contain
  height:180px;
  width:460px;  
  border:1px solid black;
}
 

CSS Wynik działania
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(to right, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(to top, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(to top right, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(to bottom right, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(to right, red, blue, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(to right bottom, red, blue, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(12deg, red, green, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy

div{
  background:linear-gradient(0deg, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy powtarzany

div{
  background:repeating-linear-gradient(90deg, red,yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient liniowy powtarzany

div{
  background:repeating-linear-gradient(45deg, red,yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy

div{
  background:radial-gradient(red,yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy

div{
  background:radial-gradient(circle, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy

div{
  background:radial-gradient(closest-side at 80% 80%, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy

div{
  background:radial-gradient(farthest-side at 80% 80%, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy

div{
  background:radial-gradient(closest-corner at 80% 80%, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy

div{
  background:radial-gradient(farthest-corner at 80% 80%, red, yellow)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy powtarzany

div{
  background:repeating-radial-gradient(farthest-corner at 80% 80%, red, yellow 20%)
  height:180px;
  width:460px;
}
 
Gradient kołowy powtarzany

div{
  background:repeating-radial-gradient(farthest-corner at 50% 50%, red, yellow 1%)
  height:180px;
  width:460px;
}
 

CSS Wynik działania
1. Styl obramowania dotted
p
  {
   border-style:dotted
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

2. Styl obramowania dashed
p
  {
   border-style:dashed
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

3. Styl obramowania solid
p
  {
   border-style:solid
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

4. Styl obramowania double
p
  {
   border-style:double 
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

5. Styl obramowania groove. Styl obramowania 3D. Efekt lepiej widoczny przy szerszych obramowaniach
p
  {
   border-style:groove;
   border-width:10px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

6. Styl obramowania ridge. Styl obramowania 3D.
p
  {
   border-style:ridge;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

7. Styl obramowania ridge. Styl obramowania 3D. Efekt lepiej widoczny przy szerszych obramowaniach
p
  {
   border-style:ridge;
   border-width:10px
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

8. Styl obramowania inset. Styl obramowania 3D. Efekt lepiej widoczny przy szerszych obramowaniach
p
  {
   border-style:inset;
   border-width:10px
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

9. Styl obramowania outset. Styl obramowania 3D. Efekt lepiej widoczny przy szerszych obramowaniach
p
  {
   border-style:outset;
   border-width:10px
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

10. Styl obramowania none - brak obramowania
p
  {
   border-style:none;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

11. Styl obramowania hidden - obramowanie ukryte
p
  {
   border-style:hidden;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

11. Styl obramowania - mieszany
p
  {
   border-top-style:dotted;
   border-bottom-style:solid;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

12. Styl obramowania - mieszany
p
  {
   border-top-style:dotted;
   border-left-style:double;
   border-bottom-style:solid;
   border-right-style:dashed;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

13. Styl obramowania - mieszany
p
  {
   border-style:dotted;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

14. Styl obramowania - mieszany
p
  {
   border-style:dotted dashed;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

15. Styl obramowania - mieszany
p
  {
   border-style:dotted dashed double;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

16. Styl obramowania - mieszany
p
  {
   border-style:dotted dashed double solid;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

CSS Wynik działania
p
  {
   border-width:1px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-width:1px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-width:10px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:dotted;
   border-width:10px 5px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-width:10px 5px 20px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:double;
   border-width:10px 5px 20px 0;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style-left:double;
   border-width:10px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

border-width:medium;
p
  {
   border-style:solid;
   border-width:medium;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

border-width:thin;
p
  {
   border-style:solid;
   border-width:thin;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

border-width:thick;
p
  {
   border-style:solid;
   border-width:thick;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-width:2px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-width:2px 5px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-width:2px 5px 8px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-width:2px 5px 8px 12px;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

CSS Wynik działania
p
  {
   border-color:red;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:red;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:#ff0000;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:#ffff00;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:rgb(255,0,0);
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

RGBA - rgb z przezroczystością
p
  {
   border-style:solid;
   border-color:rgba(255,0,0,0);
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

RGBA - rgb z przezroczystością
p
  {
   border-style:solid;
   border-color:rgba(255,0,0,0.1);
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

RGBA - rgb z przezroczystością
p
  {
   border-style:solid;
   border-color:rgba(0,255,0,.1);
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

RGBA - rgb z przezroczystością
p
  {
   border-style:solid;
   border-color:rgba(0,255,0,.5);
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:rgba(0,255,0,1);
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:red green;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:red green blue;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.

p
  {
   border-style:solid;
   border-color:red green blue yellow;
  }

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu dolor turpis. Nulla facilisi. Maecenas viverra id dolor vel hendrerit. Integer sed pulvinar leo, vitae venenatis enim.