Przesłane dane przez formularz:
Przykłady input type="radio"
kod wynik
1. Podstawowe wywołanie radio
<form>
  <input type="radio" name="plec" value="m">Mężczyzna
  <input type="radio" name="plec" value="k">Kobieta
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
Mężczyzna Kobieta
2. checked
<form>
  <input type="radio" name="plec" value="m" checked>Mężczyzna
  <input type="radio" name="plec" value="k">Kobieta
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
Mężczyzna Kobieta
3. disabled
<form>
  <input type="radio" name="plec" value="m">Mężczyzna
  <input type="radio" name="plec" value="k">Kobieta
  <input type="radio" name="plec" value="i" disabled>Dewiacje
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
Mężczyzna Kobieta Dewiacje
4. dwie grupy radio
<form>
  <input type="radio" name="plec" value="m">Mężczyzna<br />
  <input type="radio" name="plec" value="k">Kobieta<br />
  <input type="radio" name="plec" value="i" disabled>Dewiacje<br /><br />
  <input type="radio" name="stan" value="wolny">Wolny<br />
  <input type="radio" name="stan" value="zwiazek">Mąż / Żona<br />
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
Mężczyzna
Kobieta
Dewiacje

Wolny
Mąż / Żona
5. dwie grupy radio, required
<form>
  <input type="radio" name="plec" value="m" required>Mężczyzna<br />
  <input type="radio" name="plec" value="k">Kobieta<br />
  <input type="radio" name="plec" value="i" disabled>Dewiacje<br /><br />
  <input type="radio" name="stan" value="wolny">Wolny<br />
  <input type="radio" name="stan" value="zwiazek">Mąż / Żona<br />
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
Mężczyzna
Kobieta
Dewiacje

Wolny
Mąż / Żona
Przykłady input type="checkbox"
kod wynik
1. Podstawowe wywołanie checkbox
<form>
  <input type="checkbox" name="p_auto" value="a">auto
  <input type="checkbox" name="p_moto" value="m">motocykl
  <input type="checkbox" name="p_rower" value="r">rower
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
auto motocykl rower
2. checked
<form>
  <input type="checkbox" name="p_auto" value="a">auto
  <input type="checkbox" name="p_moto" value="m">motocykl
  <input type="checkbox" name="p_rower" value="r" checked>rower
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
auto motocykl rower
3. checked
<form>
  <input type="checkbox" name="p_auto" value="a">auto
  <input type="checkbox" name="p_moto" value="m">motocykl
  <input type="checkbox" name="p_rower" value="r" checked>rower
  <input type="checkbox" name="p_truck" value="c" disabled>ciężarówka
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
auto motocykl rower ciężarówka
4. checked
<form>
  <input type="checkbox" name="p_auto" value="a">auto
  <input type="checkbox" name="p_moto" value="m">motocykl
  <input type="checkbox" name="p_rower" value="r" checked>rower
  <input type="checkbox" name="p_rower" value="b" required>buty
  <input type="checkbox" name="p_truck" value="c" disabled>ciężarówka
  <input type="submit" value="Przeslij">
</form>
auto motocykl rower buty ciężarówka