Przesłane dane przez formularz:
Przykłady select
kod wynik
1. Podstawowe wywołanie select
<form>
  <select name="auta">
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="bmw">BMW</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
  </select>
  <input type="submit" value="prześlij">
</form>
2. disabled
<form>
  <select name="auta" disabled>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="bmw">BMW</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
  </select>
  <input type="submit" value="prześlij">
</form>
3. multiple
<form>
  <select name="auta[]" multiple>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="bmw">BMW</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
  </select>
  <input type="submit" value="prześlij">
</form>
4. multiple, size="2"
<form>
  <select name="auta[]" multiple size="2">
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="bmw">BMW</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
  </select>
  <input type="submit" value="prześlij">
</form>
5. multiple, size="6"
<form>
  <select name="auta[]" multiple size="2">
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="bmw">BMW</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
  </select>
  <input type="submit" value="prześlij">
</form>
6. multiple, size="6", required
<form>
  <select name="auta[]" multiple size="6" required>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="bmw">BMW</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
  </select>
  <input type="submit" value="prześlij">
</form>